Petra Thorsson

Bibliotekarie

Team publicering och öppen vetenskap. Arbetar med öppen vetenskap, DiVA och forskarstöd.

08-608 51 11 086085111

Biblioteket

UB745