Petra Thorsson

Petra Thorsson

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och forskningsdatastöd.

08-608 51 11 086085111

Biblioteket

UB745