Pontus Juth

Bibliotekarie

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet. Jag arbetar huvudsakligen med: - Undervisning i informationssökning - Studiewebben - Sökhandledning

08-608 47 80 086084780

Biblioteket

UB768