Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Ekonomie kandidatprogrammet, Internationella ekonomprogrammet, Entreprenörskap, innovation och marknad, Master- och magisterprogram i företagsekonomi

08-608 44 54 086084454

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME514