Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Socialt arbete, Socionomprogrammet med storstadsprofil

08-608 44 54 086084454

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137