Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnet Etnologi, inom programmet Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling och Europaprogrammet på Institutionen för Historia och samtidsstudier

08-608 45 56 086084556

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012