Riita Mettälä

Riita Mettälä

Administrativ chef

Övergripande ansvar för institutionens HR-, forsknings- och utbildningsadministration. Utvecklar och organiserar administrationen i linje verksamhetsmål och strategiska mål.

08-608 40 09 086084009

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 042 59 86 0730425986

ME424