Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande Avdelningsföreståndare Företagsekonomi Institutionen för Samhällsvetenskaper Kurssamordnare och Examinator Redovisning och Beskattning, Strategisk Marknadsföring

08-608 49 93 086084993

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543