Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Programsamordnare Sport Managementprogrammet Kurssamordnare Redovisning & Beskattning samt Strategisk Marknadsföring

08-608 49 93 086084993

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543