Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Kurssamordnare Redovisning & Beskattning samt Strategisk Marknadsföring.

08-608 49 93 086084993

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543