Saga Nylund

Saga Nylund

Bibliotekarie

Jag jobbar på enheten för Vetenskapens kommunikation, i teamet för Publicering och öppen vetenskap. Mina arbetsområden inkluderar forskarstöd, avhandlingar, DiVA och open access.

08-608 49 12 086084912

Biblioteket

UB754