Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

08-608 47 46 086084746

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112