Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Främst administration på ämnet Journalistik (journalistik@sh.se) samt på kursen Vägledd Yrkespraktik (yrkespraktik@sh.se).

08-608 45 71 086084571

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345