Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Främst administration på ämnet Journalistik (journalistik@sh.se) samt på kursen Vägledd Yrkespraktik (yrkespraktik@sh.se).

08-608 45 71 086084571

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345