Sarah Karis

Utbildningsadministratör för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

08-608 53 08 086085308

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD542