Användaren kunde inte hittas.

Sari Nauman

Sari Nauman

Fil dr

Projektforskare

Tidigmodern migration ur ett säkerhetsperspektiv inom projektet Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900

Institutionen för historia och samtidsstudier