true

Användaren kunde inte hittas.

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

08-608 41 26 086084126

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615