Sofia Johansson

Sofia Johansson

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för kurser och program inom medieteknik och turismvetenskap.

08-608 40 51 086084051

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545