Sophia Nilsson

Sophia Nilsson

Kommunikatör

Kommunikatör med fokus på att tillgängliggöra forskning.

08-608 40 60 086084060

Kommunikationsavdelningen

072101453 072101453