Susanna Eriksson

Undervisar i juridik, främst offentlig rätt

Institutionen för samhällsvetenskaper