Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Jag arbetar även som undervisande bibliotekarie inom Team pedagogisk verksamhet på högskolebiblioteket.

08-608 44 39 086084439

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901