Tim Landfeldt

Administratör

Sekreterare för förvaltningschefen, fakultetsnämnden inkl. dess utskott mm.

08-608 52 75 086085275

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA863