Tim Landfeldt

Administratör

Sekreterare för förvaltningschefen, fakultetsnämnden samt grundutbildningsutskottet mm.

08-608 52 75 086085275

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA863