Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Under 2019 arbetar jag som samordnare av utbildning för hållbar utveckling . Jag leder två Sida-projekt om universitetens roll för innovation i samverkan i Tanzania och Rwanda.

08-608 52 82 086085282

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

073 093 72 93 0730937293

MD415