Tomi Lazar

Tomi Lazar

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i fysiska tekniker & metoder

08-608 53 17 086085317

Polisutbildningen

072 201 08 40 0722010840

LO667