Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i bl a textanalys, grammatik och kreativt skrivande samt handleder C-uppsatser. Min forskning rör litterär stilistik, sensoriskt språk och måltidsspråk.

08-608 53 48 086085348

Institutionen för kultur och lärande

PB232