Ulrika Gaal

Ulrika Gaal

Registratorsassistent

Registratorsassistent, arbetar 50%, Måndag-Fredag 8-13, Ledig Onsdag

08-608 44 15 086084415

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA858