Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Forskning om bl a fake news, cross-border journalism, media and human trafficking. Kursansvar C-nivå (huvudansvar och teoridelen), D-nivå "Journalism and International Conflict".

08-608 42 93 086084293

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351