Ursula Naeve-Bucher

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom lärarutbildningen, mest på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Jag är även samordnare för de fristående kurserna inom lärarutbildningen.

08-608 47 07 086084707

Institutionen för kultur och lärande

MA736