Victoria Wadsten

Victoria Wadsten

Adjunkt

Adjungerad lärare Förskollärarutbildning med interkulturell inriktning Erfarenhetsbaserad och ordinarie. Vfu-kurser samt trepartssamtal.

08-608 42 38 086084238

Lärarutbildningen

073 694 33 54 0736943354

MA746B