Victoria Wadsten

Adjungerad lärare

Adjungerad lärare Förskollärarutbildning med interkulturell inriktning Erfarenhetsbaserad och ordinarie. Vfu-kurser samt trepartssamtal.

Lärarutbildningen

073 694 33 54 0736943354

MA746C