Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

08-608 49 95 086084995

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 927 18 22 0709271822

MD379