Ylva Nordblad

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team användarsupport och mötesplats. Jag arbetar med lån- och informationsservice, fjärrlån och gallring.

08-608 48 23 086084823

Biblioteket

UB540