Zarinam Turdieva

Zarinam Turdieva

Utbildningsadministratör

Nationalekonomi

08-608 49 56 086084956

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333E