SH-konto och lösenord

Alla studenter på högskolan får ett eget SH-konto som ger tillgång till högskolans IT-miljö. Här får du veta hur du aktiverar kontot och mer.

Med SH-kontot loggar du bland annat in på Studiewebben, på högskolans datorer och det ger dig dessutom tillgång till eduroam, högskolans trådlösa nätverk.

Aktivera SH-konto

Genom ett tidsbegränsat engångslösenord kan du aktivera ditt SH-konto. Du kan även använda denna funktion för att återställa ditt lösenord om du glömt bort det.

Det finns olika sätt att hämta SH-kontot.

  • Aktivera ditt SH-konto direkt med inloggningsuppgifter från antagning.se eller med EduID.
   Om du har ett verifierat konto på antagning.se eller eduid.se kan du hämta ut ett tidsbegränsat engångslösenord direkt på skärmen.

   Antagning.se
   Om du har ett svenskt personnummer (ååmmdd-xxxx) och är en bekräftad användare på antagning.se kan du verifiera dig med ditt konto på antagning.se
   För hjälp/frågor kring ditt konto på antagning.se kan du kontakta dem via chatt eller epost. Du hittar mer information på https://www.antagning.se/sv/faq länk till annan webbplats

   eduID
   Om du har ett svenskt personnummer (ååmmdd-xxxx) och är en bekräftad användare kan du verifiera dig med ditt konto på eduID.se. För hjälp/frågor kring ditt konto samt hur du skaffar ett eduID.se besök deras hjälpsidalänk till annan webbplats.
  • Hämta ut ditt SH-konto i MedieCenter med giltig legitimation.
   Gå till MedieCenter och hämta ut ett tidsbegränsat engångslösenord mot uppvisande av giltig legitimation.

  Om inget av ovanstående alternativ fungerar för dig, vänligen kontakta Mediecenter (mediecenter@sh.se). Bifoga ditt personnummer.

  Byt lösenord på SH-konto

  Du byter lösenord antingen via studiewebben, office365 eller via en dator i en datorsal.

  Vid byte av lösenord synkas lösenordet till alla system (högskolans datorer, DiVA, Office 365, studiewebben samt det trådlösa nätverket).

  Ett lösenord ska vara sammansatt på följande sätt:

  1. Bestå av minst 10 tecken

  2. Vara sammansatt av följande tecken:

  • A – Z
  • a – z
  • 0 – 9, mellanslag
  • Följande specialtecken: ~,!, @, #, $, %, ^, &, (, ), _, +, -, *, /, =, {, }, [, ], |, \, :, ;, ’ (enkelt citationstecken), " (dubbelt citationstecken), <, >, , (kommatecken), . (punkt), och ?
  • Använd inte svenska Å, Ä eller Ö i lösenordet då det kan bli problem att logga in från viss utrustning

  3. Innehålla minst en versal, minst en gemen och antingen minst ett specialtecken eller en siffra

  4. Inte innehålla ditt namn eller användarnamn

  Det kan ta upp till 15 minuter innan det nya lösenordet slår igenom.