Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

08-608 48 62 086084862

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 792 32 78 0707923278

MD467

Michael Gilek är professor i miljövetenskap och har lång erfarenhet av forskning med inriktning mot miljövetenskap, miljöriskers bedömning och hantering, samt havens förvaltning. I sin pågående forskning analyserar och jämför Michael förvaltningen av olika miljörisker (t.ex. övergödning, överfiske och kemiska föroreningar) samt havsplanering i Östersjön och andra havsområden. Syftet är att kombinera vetenskapliga metoder och perspektiv från samhälls- såväl som naturvetenskaper för att nå en mer fullständig förståelse av havens miljöförvaltning. Ett centralt tema är kopplingen mellan vetenskaplig kunskap och beslut/åtgärder som avser att hantera miljöproblem och miljörisker.

Aktuella vetenskapliga publikationer

Karlsson M and Gilek M. 2019. Mind the gap – coping with delay in environmental governance. Ambio https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13280-019-01265-z

Saunders F, Gilek M, Day J, Hassler B, McCann J and Smythe, T. 2019. Examining the role of integration in MSP: towards an analytical framework to understand challenges in diverse MSP settings. Ocean and Coastal Management 169:1-9

Gilek, M., Saunders, F. and Stalmokaitė, I. 2019. The Ecosystem Approach and Sustainable Development in Baltic Sea Marine Spatial Planning - The Social Pillar, a Slow Train Coming. In Langlet, D and Rayfuse, R. (eds), The Ecosystem Approach in Ocean Planning and Governance Perspectives from Europe and Beyond. Brill Netherlands. ISBN 978-90-04-38998-4. Pp. 160-194

Edvardsson Björnberg, K. Karlsson, M. Gilek, M., Hansson, SO. 2017. Climate and Environmental Science Denial: A Review of the Scientific Literature Published in 1990-2015. J Cleaner Prod. 167:229-241.

Gilek, M., Karlsson, M., Linke, S. and Smolarz, K. (eds.). 2016. Environmental Governance of the Baltic Sea. Springer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA