Student

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Södertörns högskola är väletablerat inom det svenska och internationella forsknings- och utbildningsområdet. Inom MKV utforskas det digitala medielandskapet utifrån ett historiserande och kulturorienterat perspektiv som sätter det nutida i sitt historiska sammanhang och skapar fördjupad förståelse för samtiden. Kvalitativa metoder och hermeneutiska tillnärmelsesätt är utmärkande för ämnets profil och en omfattande Östersjö- och Östeuropaforskning bedrivs vid ämnet.

Kunskap om medier är en central aspekt av medborgerlig bildning i ett samhälle som i allt högre utsträckning formas av digitala medier. Att studera MKV innebär att man får fördjupad kunskap om hur medier fungerar, hur de förändrats över tid och hur de organiseras och påverkar samhället och kulturen.

Studier i MKV förbereder dig också för yrkeslivet. Nästan oavsett vad du ska arbeta med kommer kunskaper om medier och kommunikation att vara användbara. Flera av de studenter som läst MKV på Södertörns högskola arbetar inom yrken i eller nära medierna, till exempel som kommunikatörer, journalister, PR-konsulter, medieproducenter eller informatörer.

Fellows 2023/24

Call for Visiting Research Fellows Word, 16.6 kB.

Helen Kennedy, University of Sheffield
Project: Manifesto for a good digital society

Photini Vrikki, Kings college
Project: The Data Centre Industry: Centres of Exploitation, Power, and the Public Imagination

B Camminga, ICI
Project: Sovereign Clicks: African Transgender Refugees, Migrating Mediascapes, & Digital Diasporic Voices

Caroline Bassett, University of Cambridge
Project: The Automation of Writing

Fellows 2022/23

Greg Elmer, Ryerson University, Canada
Project: Book project ”Underground Media”

Tiziano Bonini, Sociology of Culture and Communication, University of Siena
Project: Algorithmic Resistance

Bethany Berard, Department of Communication and Media Studies, Carleton University, Canada
Project: Light sensitive materials: A history of charged-couple device sensors and the dawn of digital photography

Uschi Klein, University of Brighton
Project: Vernacular photography as a form of cultural resistance during Romania’s communist era (1947-1989)

Fellows 2021/22

Maria Kyriakidou, Cardiff University, School of Journalism, Media and Culture
Project: Countering disinformation: enhancing journalistic legitimacy in public service media

Zrinjka Peruško, Department for Media and Communication, Faculty of Political Science, University of Zagreb
Project: Comparing Media Systems in CEE countries

Lynn Schofield Clark, Estlow Center for Journalism & New Media, Department of Media, Film & Journalism Studies, University of Denver
Project: Building an International Network on Young People and News

MKV-podden är den första svenska podden som diskuterar dagsaktuella ämnen från ett MKV-perspektiv, det vill säga med hjälp av kunskap från medie- och kommunikationsvetenskap.

Programledarna Anne Kaun och Staffan Ericson, båda verksamma vid MKV på Södertörns högskola, gästas av eminenta medieforskare från hela landet och diskuterar spännande och aktuella ämnen som rollen och framtiden av opinionsundersökningar under valen, medietillit och pandemin, sociala medier och mycket mer. I det återkommande inslaget "Vi läser" återvänder podden till MKV-klassiker och diskuterar deras relevans för det aktuella ämnet samt spanar in helt nyutkomna böcker inom fältet.

Lyssna på MKV-podden.

Kontakt

Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

mkv@sh.se

Möt en medarbetare

Jessica Gustafsson är doktor och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har tillsammans med kollegor fått forskningsmedel från Östersjöstiftelsen för att studera migrantmedier i Sverige, Estland och Tyskland.