Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Dela

Facebook Mail Twitter

2019-08-26

RefWorks upphör på SH

Som referenshanteringsprogram erbjuder vi istället Zotero och EndNote. Glöm inte att exportera dina referenser!

Student läser på en surfplatta

Södertörns högskolebibliotek har beslutat att säga upp RefWorks och istället satsa på Zotero och EndNote som referenshanteringsprogram för studenter och personal på Södertörns högskola. Du som har ett konto i RefWorks har tidigare fått e-post med frågan om det är ok att vi tar bort ditt konto.

Vi kommer att avveckla RefWorks under året, och tillgången upphör helt från och med 1 januari 2020.

Vill du ha stöd i att exportera dina referenser från RefWorks till Zotero, eller har du några andra frågor?

Kontakta:

Bibliotekarie Maria Hermansson, 08-6084604, maria.hermansson@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-08-26