Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Dela

Facebook Mail Twitter

2019-11-27

Jullån 2019

Från och med måndag 2 december gäller jullån på 3-veckorslån och från måndag 16 december på kursböcker.

Student läser på en surfplatta

Från och med måndag 2 december gäller jullån på 3-veckorslån, vilket innebär att du kan låna boken ända till minst 8 januari. Från måndag 16 december gäller det även för våra kursböcker.

3-veckorslån är märkta med grön etikett och kan lånas av alla låntagare.

Kursböcker har gul etikett och kan lånas av studenter och personal på SH, RKH, KI, KTH och SMI.

Trevlig läsning!

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Bibliotek

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-12-19