Dela

Facebook Mail Twitter

Upphovsrätt - kan jag använda andras bilder och tabeller i uppsatsen?

För text räcker det med att referera korrekt, men för bilder och tabeller är det andra regler som gäller.

Student läser på en surfplatta

Upphovsrätten för konstnärliga verk ger upphovsrättsinnehavaren rätt att bestämma var och hur ett verk får spridas, bearbetas eller användas. Du har rätt att referera och citera stycken från litterära källor, om du anger en fullständig referens. För bilder, tabeller och figurer måste du ha tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer på biblioteket sida om upphovsrätt.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Bibliotek

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-22