Dela

Facebook Mail Twitter

Medieforskaren Nick Couldry blir hedersdoktor på Södertörns högskola

Den världsledande, brittiske medie- och kulturforskaren Nick Couldry utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Han är känd för sin forskning om medier och makt, inte minst om vad det innebär att mediebilden uppfattas som en orubblig verklighet. – Nick Couldry har under lång tid varit till en stor inspiration för forskare, lärare och studenter på Södertörns högskola. Han har också arbetat som internationell forskningsrådgivare och bidragit mycket till nätverksbyggande inom forskning. Därför vill vi hedra honom med denna titel, säger Gunilla Gunner som är ordförande för fakultetsnämnden på Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Det är tredje gången en hedersdoktor promoveras på Södertörns högskola. Titeln föräras personer som har gjort särskilt betydelsefulla insatser. Förra året utsågs Rosa Taikon, känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap. Året dessförinnan föll valet på Piotr Sztompka, polsk professor i sociologi.

Årets hedersdoktor, Nick Couldry, är professor vid London School of Economics and Political Science. Han är en av världens främsta medieforskare, och hans teorier om medier som praktik, medieritualer och mediernas makt att definiera våra omvärldsuppfattningar har haft stor betydelse för den internationella medieforskningen.

Han är även djupt engagerad i frågor om medier och etik, och är bland annat ledande inom ”International Panel on Social Progress”, som syftar till att skapa underlag för världens ledare att forma en politik byggd på global rättvisa och etisk hållbarhet.

Nick Couldry har tidigare varit gästforskare på the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), och är även en av grundarna av ett europeiskt nätverk för forskarutbildning tillsammans med bland annat lärare från medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har också medverkat i den internationella styrgruppen för forskningsprogrammet "Tid, minne, representation" (RJ) som organiserats från Södertörns högskola under perioden 2010-2015.

– Det är alltid en ära att utses till hedersdoktor, men det känns särskilt hedrande att få det från Södertörns högskola, ett ungt och modernt lärosäte där jag sedan länge har så många goda vänner och intellektuella kollegor, säger Nick Couldry.

Promoveringen av Nick Couldry sker den 27 november i samband med högskolans årliga evenemang ”Akademisk högtid”, där årets nya professorer på lärosätet installeras och doktorer promoveras.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16