Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola leder unikt forskningsprojekt: ”Södra Stockholm ska bli bra för alla”

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill också bli hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar. Förorter som brinner är bara ett av många tecken.
För att vända utvecklingen och skapa ett bra Stockholm för alla startar Södertörns högskola i höst det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”.

Student läser på en surfplatta

Projektet kommer att pågå i tre år och genomförs tillsammans med näringslivet. Forskning och praktik ska gå hand i hand. Budgeten är på drygt 32 miljoner kronor. KK-stiftelsen och medverkande företag står för cirka 85 procent. Resten finansieras av Södertörns högskola.

Projektets fokus är på implementeringen av stadsplaner i södra Stockholm, där fyra nya stadskärnor utvecklas och inflyttningen är hög. Det här är miljonprogrammets områden med människor från många olika länder, hög andel arbetarklass, låg andel högutbildade och där människor reser lång väg till jobben. Här finns stora behov av nybyggnation och renovering av gamla bostadsområden.

– Södertörns högskola ligger mitt i det här området och det känns naturligt för oss att driva ett sådant här projekt. Det ligger helt i linje med högskolans vision om en hållbar samhällsutveckling, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi på Södertörns högskola, tillika ledare för projektet.

– Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande, säger Apostolis Papakostas. Vi kommer att identifiera hinder och skapa lösningar så att sociala, politiska och ekonomiska spänningar omvandlas till positiva krafter.

Vill omvandla spänningar till kreativa lösningar

Konkret handlar det om faktorer som infrastruktur, exempelvis tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. På forskningsspråk talar man om olika former av kapital: socialt, organisatoriskt, mångfald och rumsligt.

– Vi ska studera hur dessa olika former av kapital samverkar, hur man kan omvandla spänningar till kreativa lösningar. Man brukar ringa till professorer i sociologi när det finns kriser i samhället, som när motsättningarna tilltar, utslagningen blir uppenbar eller när man tror att brottsligheten ökar. Men då är det redan försent. Jag och de övriga medverkande vill gärna vara med innan allt detta händer och hitta proaktiva lösningar, säger Apostolis Papakostas.

Stora utmaningar

Projektet bygger på nära samarbete mellan akademi och praktik. Ett av företagen som deltar är det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP, kommenterar:

– Storstäderna förväntas växa kraftigt under de kommande decennierna. En central del av städerna utgörs av förorter. Här bor och här kommer en majoritet av stadens befolkning att bo och här finns många företag. I förorterna finns stora utvecklingsmöjligheter, men också stora utmaningar. Forskning som kan bidra till att förorterna blir attraktiva och konkurrenskraftiga är av stor betydelse för stadens invånare, dess näringsliv och för storstadens utveckling i sin helhet.

Mer information om projektet och högskolans roll

Södertörns högskola har från början av sin existens, 1996, haft ambitionen att vara ett kunskapsnav för regionen. Med den här satsningen vill högskolan bli en facilitator för samverkan med det omgivande samhället och producera viktig kunskap för regionen tillsammans med de samverkande aktörerna.

Det här en av de största forskningssatsningarna i högskolans historia. Ett femtontal forskare i företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och socialt arbete medverkar i projektet samt cirka 25 experter från de medverkande aktörerna, varav flera är doktorer i olika akademiska discipliner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16