Dela

Facebook Mail Twitter

Ny kursbok i Tillämpad kulturteori - första i sitt slag

En alldeles ny kursbok inom kulturteori, redigerad av Jenny Gunnarsson Payne och etnologkollegan Magnus Öhlander, där flera Södertörn-forskare bidragit, finns nu klar. Boken är den första i sitt slag inom etnologi-ämnet.

Jenny Gunnarsson Payne. Foto: Anna Hartvig

- Idén till boken Tillämpad kulturteori uppstod här på Södertörns högskola, berättar Jenny Gunnarsson Payne, docent i etnologi vid Södertörns högskola. Jag och en före detta Södertörnkollega, Magnus Öhlander som nu är professor i etnologi på Stockholms universitet, hade båda i olika omgångar undervisat på en delkurs på C-kursen i Etnologi som heter Aktuell kulturteori. Det vi upptäckte var att det var svårt att hitta bra grundböcker i kulturteori som passade just etnologiämnet.

De två kollegorna kontaktade förlaget Studentlitteratur som nappade på förslaget och arbetet satte igång. Boken riktar sig främst till studenter inom etnologin och andra kulturanalytiska ämnen och utbildningar. En riktlinje har varit att den ska kunna läsas i sin helhet av studenter på C-nivån, men att upplägget samtidigt ska vara flexibelt så att enstaka kapitel ska kunna användas på olika kurser inom grundutbildningen.

Flera av författarna i boken har anknytning till just Södertörns högskola, men redaktörerna har vinnlagt sig om att rekrytera skribenter från andra delar av landet också, för att boken ska vara relevant för ämnet som helhet.

- Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att jobba med den här boken, säger Jenny. Jag lärt mig mycket om hur mina ämneskollegor jobbar teoretiskt och fått en mycket bättre översikt av vad som pågår inom etnologiämnet. Dessutom är det väldigt nyttigt som lärare att skriva pedagogiska texter. Det gjorde att jag fick fundera på ett annat sätt kring olika teoretiska resonemang och begrepp som jag i min forskargärning tar för givna, men som måste förklaras på ett helt annat sätt för en läsare som inte har samma bakgrundskunskap som jag själv.

Ur bokens innehåll kan nämnas kapitel som Kulturhistoria, Fenomenologi, Genusperspektiv och feministisk teori, Ritual och ritualisering, Etnicitet, ras och vithet samt Queerteori.

- Nu under vårterminen ska jag och min kollega Kim Silow Kallenberg ”testköra” boken på C-kursen i Etnologi här på Södertörn, fortsätter Jenny Gunnarsson Payne. Jag vet också att den kommer att användas på andra lärosäten. Det ska bli mycket spännande att få höra vad studenter och lärarkollegor tycker om den!

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16