Dela

Facebook Mail Twitter

Globalt forskningssamarbete visar jordens enorma mångfald av mikroorganismer

Mikroorganismer är nödvändiga för vår hälsa och allt liv på jorden. I ett internationellt forskningssamarbete har hundratals forskare studerat mångfalden av mikrobiella samhällen på planeten. Informationen om mångfalden har satts samman i en enorm gemensam katalog över planetens mikroorganismer. Katalogen kommer vara till användning för tillämpningar inom forskning och en mer hållbar industri.

Student läser på en surfplatta

Katalogen, The Earth Microbiome Project Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.visar hur bakterier, antingen i association med människor, andra djur, växter eller frilevande, förekommer överallt på jorden och hur miljön påverkar deras mångfald. Svenska forskare från Miljövetenskap vid Södertörns högskola är del av The Earth Microbiome Project, som initierades av forskare från University of California i San Diego, University of Chicago och Pacific North National Laboratory, i USA men inkluderar forskare världen över.

För att förstå mönster och processer för hur mikroorganismerna fördelas, sprids och interagerar har forskare genom över hundra publicerade studier från 130 olika forskningsinstitutioner undersökt de mikrobiella samhällena i olika miljöer under olika miljöpåverkan - allt från människans hud till Antarktis havsbotten, permafrostjord och jordbruksjord, växters rötter, städers luft och miljökatatrofs-oljeutsläpp.

Med hjälp av storskaliga DNA-analyser, har sekvensinformation och miljödata från över 27 000 prover katalogiserats i The Earth Microbiome Project. Över 90 % av de hundratusentals olika bakteriesekvenserna (som kan jämföras med begreppet arter) fanns inte med i andra databaser över redan kända bakterier. Med hjälp av nya standardiserade provtagnings- och analysmetoder och öppen databas med mycket miljöinformation kan forskare ta del av varandras data och jämföra resultat på en helt ny skala.

– Det gör det möjligt att se mönster över olika miljöer globalt och tolka bredare ekologisk principer, berättar Sara Sjöling, docent i mikrobiell ekologi vid miljövetenskap på Södertörns högskola, som är en av de deltagande forskarna i detta enorma samarbetsprojekt.

– Omfånget av samarbetet och tillvägagångssättet har varit unikt, samtidigt som vi studerat ekosystemfunktioner i Östersjön, Antarktis och Arktis har vi kunnat bidra till The Earth Microbiome Project, säger Sara Sjöling.

Katalogen är ett pågående och växande projekt och den kommer vara till användning för tillämpningar inom forskning och mer hållbar industri, till exempel inom klimatforskning, jordbruk, medicinsk industri eller för matförsörjning. Rent praktiskt kan till exempel ett jordprov för en rättstekniker visa varifrån det kommer genom att DNA matchas i databasen, eller hur en jordbrukare kan odla sin jord mer hållbart.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Natur & miljö

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16