Dela

Facebook Mail Twitter

Delegation från Sydkorea tog del av kunskap från Sverige och Södertörns högskola

Student

Under fem dagar har en delegation från Sydkorea fått se hur svensk välfärd fungerar genom ett program som Sofia Ågren på Socialt arbete på Södertörns högskola satt samman.

Uppdraget från Seoul Metropolitan governement var att delegationen med 16 tjänstemän skulle få en god inblick och utbildning hur det svenska välfärdssystemet är uppbyggt. Södertörns högskola fick uppdraget att sätta ihop ett program med föreläsningar och studiebesök och programsamordnaren för kursen Sofia Ågren, adjunkt i socialt arbete, kan summera en väldigt lyckad uppdragsutbildning.

- Det var en rolig uppgift att få sätta ihop ett program som skulle växla mellan teori och praktik om Sveriges välfärdssamhälle, säger Sofia. Fokus var på barn och familj med inslag av äldrefrågor och uppdraget handlade mycket om att hur svenskarna får balansen mellan familjeliv i förhållande till arbetet att fungera. Vi ville dela med oss av våra framgångar i Sverige vad gäller välfärd och jämställdhet men också vad vi har kvar att jobba på.

Föreläsningar blandades med studiebesök

Programmet innehöll flera föreläsningar som hölls av forskare på Södertörns högskola; Marja Lemne, Maria Sandgren, och Liselott Mariett Olsson, samt inbjudna gästerna Sven Hort och Arne Ek, om bland annat välfärdsstaten Sveriges framväxt och styrning och relationen mellan välfärdsstaten och medborgarnas tillit. Delegationen från Seoul fick också göra många studiebesök, dels hos organisationer som SKL, Socialstyrelsen och Försäkringskassan, som gav en överblick på hur välfärdssystemet organiseras. Och dels på äldreboende, förskolor och en familjecentral i Huddinge, Botkyrka och Stockholms kommun, för att se hur arbetet sedan utförs i praktiken.

- Föreläsningarna knöt ihop teori med praktik och satte studiebesöken i ett större sammanhang på ett väldigt bra sätt, säger Sofia Ågren, som är väldigt glad över att de olika studiebesöken också blev så lyckade.

- Ta till exempel Familjecentralen i Flemingsberg som öppnade sina lokaler för oss och berättade om hur deras samverkan med kommun och landsting fungerar för att stötta barn och deras föräldrar. Eller besöket hos Botkyrka kommun där vi fick en presentation om hur deras folkhälsoarbete ser ut och om förebyggande socialt arbete som generellt föräldrastöd. Vi fick även höra om kommunens våldsförebyggande arbete som har ett jämställdhetsperspektiv och hur socialtjänsten aktivt jobbar med detta i samverkan med skolor och polis.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27