Dela

Facebook Mail Twitter

Kimmo Granqvist tilldelas prestigefyllt anslag från Riksbankens jubileumsfond

Med 43,8 miljoner kronor i bagaget ska Kimmo Granqvist och en grupp forskarkollegor världen över fördjupa sig i det romska språkets utveckling och utmaningar.

Student läser på en surfplatta

Riksbankens jubileumsfond delar varje år ut hundratals miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I år var det 350 miljoner kronor som skulle fördelas och en inte helt oansenlig summa, 43,8 miljoner kronor, tilldelades professor Kimmo Granqvist vid Södertörns högskola. Detta för att inom projektet "Romernas språkliga repertoarer in en öppen värld" studera hur språket påverkats av människors rörlighet och nätverkande över landsgränserna.

- Det är väldigt roligt att få de här pengarna, de är också nödvändiga för att vi ska kunna genomföra projektet. Det är, vad jag vet, den största studien som görs på romani med tanke på projektets omfattning och de pengar vi nu fått, säger Kimmo Granqvist, professor i romska studier vid Södertörns högskola.

Medsökande till projektet var också professorerna Yaron Matras, från Manchesters universitet, Dieter Halwachs, Graz universitet, och Evangelia Adamou, Centre National de la Recherche Scientifique, Langues et Civilisations à Tradition Orale i Paris. Under de kommande åren ska gruppen studera vad ökad rörlighet och gränsöverskridande nätverkande gör med komplexiteten i ett språk. I detta särskilda fallet romani och de dialekter som finns. Det finns nämligen större likheter än en först kanske anar mellan olika dialekter av romani, oavsett var i världen de talas.

Forskningen ska stärka det romska språket

Kimmo Granqvist säger att projektet på flera sätt knyter an till omvärlden och hur vår värld ser ut i dag. Inte minst genom att gränserna mellan olika folkgrupper, och deras språk, suddas ut och förändras utifrån hur de rör på sig. Dessutom hoppas han att studien kan bidra till att stärka språket, och gruppens, identitet genom forskningsbaserad kunskap.

Totalt är det ett 20-tal forskare som kommer att jobba med projektet. Fallstudier kommer göras i de nordiska länderna, i Centraleuropa, Storbritannien och Latinamerika. Det sistnämnda är ett område som hittills inte haft någon omfattande forskning på området, men som likväl har romani-talande personer boendes i området.

Forskarna är de ledande inom fältet, men också nästa generations forskare kommer vara med och bidra säger Kimmo Granqvist. Ambitionen är att lägga till en ny dimension i analysen av språk bland människogrupper som är flerspråkig, flyttar runt och som lever över nationsgränser. Och därmed berika det sociolingvistiska forskningsfältet med nya fallstudier. Projektet pågår mellan 2019 och 2025.

Kimmo Granqvist är sedan 2017 professor i romska studier vid Södertörns högskola. Sedan 2014 är han också forskningsledare för romska studier på Centre for Baltic and East European Studies.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Romska studier

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16