Dela

Facebook Mail Twitter

Tusenårsspråket om förenar människor än i dag - 5 november är romska språkets dag

Få språk har en historia som romani chib, eller romska. Människor som talar någon av de hundratals dialekter som uppstått under åren finns i dag världen över.

Romska flaggan mot blå himmel 

Romska talas i Rumänien, i Serbien, i Tyskland och i Sverige. Men också i Brasilien, Singapore och Sydafrika. Med rötter som letar sig tillbaka tusentals år och en resa som tagit människor från Indien och till nästan världen alla hörn har romani chib en unik historia. Och spåren lever kvar än i dag.

Romska ordet för gammal man kommer från prakrit för buddha

- Det är små vackra detaljer som står ut. Till exempel respektera romer väldigt mycket sina gamla. För ett par år sedan hittade jag att ordet för gammal man – phuro – kommer från prakrit. En utveckling av indiska sanskrit. Ordet betyder buddha. Romerna själva blev väldigt förvånade, säger Kimmo Granqvist, professor i romska studier vid Södertörns högskola.

Kimmo Granqvist är i över 20 års tid ägnat sig åt studier av det romska språket. Ett forskningsfält han fortfarande finner spännande. Främst eftersom romani čhib är ett så levande språk. Ett språk som är i ständig kontakt med andra och som finns över allt. Det finns inga normer, ingen gemensam standard på samma sätt som hos andra språk säger han.

Även svenskan har lämnat spår i romani

Romani har genom historien påverkats av de andra språk som romer kommit i kontakt med. Att följa romernas väg genom Asien och Europa är också att följa romani. Persiska, turkiska, grekiska. Alla har de i större eller mindre utsträckning påverkat språket. Också svenskan har lämnat sina spår.

- I Sverige är romska ett nationellt minoritetsspråk. Språket är alltså skyddat genom lagar och avtal. Resande (som svenska romer också kallas, red. anm) förlorade i princip den romska grammatiken ganska snart efter sin ankomst till Sverige. De pratar ett språk med romska ord, men med svensk grammatik. Det samma gäller resande i Norge, säger Kimmo Granqvist.

Att svenska och norska romer tappat grammatiken beror mycket på hur de kommit in i de samhällen de levt. I Rumänien och Bulgarien lever stora romska grupper, som också har kvar romska som sitt modersmål i större
utsträckning. De lever mer segregerat och är mer isolerade från övriga samhället, vilket gjort att språket levt kvar på ett annat sätt.

Första dokumenten på romani från 1500-talet

De första dokumenten som hittats, skrivna på romani, är från 1500-talet. Forskare började intressera sig för språket under 1700-talets slut. Då handlade de främst om ord, språkkontakt och romernas vandring till Europa.

- Romernas indiska ursprung hittades i slutet av 1700-talet. Men man måste också veta att i Europa tänkte man länge att det romska språket var ett hemligt språk, något slags slang. Fördomar fanns så klart, men det var också ett allvarligt akademiskt jobb, säger han.

Den moderna lingvistiska forskningen kring romani började under 1990-talet. 1993 anordnade Yaron Matras den första internationella konferensen i romsk lingvistisk. Kimmo Granqvist kom in i bilden några år senare. Och det är delvis där hans senaste projekt tar vid, ett forskningsprogram kring romers språkliga repertoar. Vilka språk använder romer i olika situationer i livet eller på olika platser? Bara på Balkan talas till exempel 20 olika dialekter av romani.

- Romer som migrerar till Sverige från Serbien, hur talar de? De har romska som modersmål, men talar serbiska i skolan och kan ofta också albanska. Sen kommer de till Sverige, de talar engelska och lär sig svenska. De hamnar i Göteborg, eller Helsingborg och träffar andra migranter, andra romer med andra dialekter. I dagens värld, där finns i praktiken inte enspråkighet längre, säger Kimmo Granqvist.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Språk Läs mer om: Romska studier

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-01-21