Dela

Facebook Mail Twitter

Från idé till innovation - Södertörnforskare bygger innovationscenter i Rwanda

Ett nytt innovationscenter på universitetet i Rwanda ska göra lärare och studenter till entreprenörer i världsklass. Och forskare från Södertörns högskola delar med sig av sina erfarenheter och kunskap.

Student läser på en surfplatta

Nyligen kom Tomas Kjellqvist och hans kollegor hem från en resa i Rwanda. Finansierade av Sida har de hjälpt lärare på University of Rwanda i arbetet med att ta fram ett center för innovation och entreprenörskap. En plats som ska länka samman universitetets forskare och studenter med representanter från näringslivet, myndigheter och icke-statliga organisationer.

– Regeringen i Rwanda har satsat mycket på framför allt utbildning, entreprenörskap är en del i deras stora utbildningsstrategi. Däremot är det en sak att utbilda, men man har saknat förutsättningarna att lyckas efteråt, säger Tomas Kjellqvist, projektforskare och lärare i entreprenörskap.

Från ax till limpa

För att ge lärarna rätt verktyg har forskarna från Södertörns högskola delat med sig av sin kunskap kring hur man går från idé till innovation. De har pratat om vad innovation egentligen är och hur man driver en innovationsprocess.

– Universitetet tycker att de har många innovationer som borde komma ut i samhället. Men vi har varit petiga i urvalet, en idé blir inte en innovation förrän den kan användas i större skala. Och då är så klart frågan hur man går från idé till innovation, säger han.

Entreprenörskap är ett positivt laddat ord som ofta associeras med nyskapande och företagsamhet. Dessvärre finns det en baksida också, något som Tomas Kjellqvist benämner som ofrivilligt entreprenörskap. Något som uppstår när en person tvingas starta en egen verksamhet när hen inte kan hitta en anställning. Personen startar ofta då en restaurang eller butik, en nisch vars behov redan är mättat sedan länge. Att kombinera entreprenörskap och innovation innebär att hitta något nytt, inte att ge sig in i slagsmål på en marknad som redan är full.

Idéer från vardagen

Projektet spänner över alla tänkbara discipliner. I maj valdes 15 idéer ut som fått stöd i utvecklingsprocessen. En av dem var en app som ska hjälpa läkare att i tid upptäcka livmoderhalscancer. En annan idé handlar om att utbilda universitetsstudenter till projektledare för biodlingsprojekt, studenter som inte lyckats hitta något annat arbete. Gemensamt är ofta att studenterna tagit till vara den lokala kunskapen och kombinerat den med moderna metoder. Det handlar inte alltid om teknisk innovation.

– Det som blir så tydligt är att just den här typen av innovation de föreslår springer ut det lokala sammanhanget, det är så kontextberoende. Regeringen har till exempel haft en idé om att varje familj ska få en ko. Men så har det visat sig att 80 procent av mjölken förstörs. Då har vi ett projekt som försöker ta fram soldrivna kylskåp. De system som finns i dag är för minst åtta kor och måste dessutom kopplas till ett mjölkningssystem, säger Tomas Kjellqvist.

Syftet med projektet är att förmedla den kunskap kring hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och innovation som forskarna samlat på sig genom åren. Och hjälpa universitetet i Rwanda att knyta ihop sin forskning med innovationscentret. Med finns också konsulter från det privata näringslivet som ska säkerställa att idéer inte bara trycks ut, utan att det också finns ett behov av dem. Så idéer verkligen kan bli innovationer.

Projektet finansieras av Sida och sker i samarbete med Lunds universitet. Deltar från Södertörns högskola gör utöver Tomas Kjellqvist också Malin Gawell, docent i företagsekonomi, expert på socialt entreprenörskap och social utveckling.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Ekonomi Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-01-21