Dela

Facebook Mail Twitter

Den bulgariska professorn Diana M.Mishkova utnämns till hedersdoktor

Årets hedersdoktor 2019 vid Södertörns högskola har nu utsetts och det blir Diana M. Mishkova som kommer att motta hedersutnämningen. Diana M. Mishkova är professor i historia och är ansvarig ledare för Centre for Advanced Study i Sofia.

Campustorg Södertörns högskola. Foto: Anna Hartvig

Mishkovas forskning i historia har ett tydlig fokus på Östeuropa och Balkan under 1800- och 1900-tal, framförallt med inriktning på nationalismens uppkomst, liberalism och modernisering. Samtidigt har hennes forskning bidragit mycket till generella insikter kring bildandet av nationer och regioner, historievetenskapen och begreppshistoria.

- Jag är mycket hedrad över att få denna utmärkelse från Södertörns högskola och ser fram emot mitt besök där i februari, säger Mishkova.

Södertörns högskolas profil med Östersjö- och Östeuropaforskning kombinerat med det mångkulturella perspektivet stämmer väl överens med Diana M. Mishkovas forskning. Högskolan har därför sedan mer än tio år haft ett regelbundet utbyte med Diana M. Mishkova. Flera forskare från Södertörns högskola har antingen deltagit i konferenser eller varit gästforskare vid Centre for Advanced Study i Sofia.

– Professor Diana M. Mishkova är en internationellt erkänd forskare, vars arbete har betytt mycket för hur vi ser på skapandet av rumsligt sammanhang och mentala kartor, säger Norbert Götz, professor i historia vid Södertörns högskola, som nominerade Diana M. Mishkova.

Diana M. Mishkova kommer formellt att promoveras till hedersdoktor vid en ceremoni vid Södertörns högskola den 8 februari 2019 och ger en öppen föreläsning i samband med evenemanget Södertörn hyllar den 6 februari.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-01-21