Dela

Facebook Mail Twitter

Reinvent: "Vi lyckas formulera frågor som berör många människors liv".

Med anslag från såväl Vetenskapsrådet som Vinnova visar Reinvent att de ligger i framkant gällande forskning kring hållbar och social stadsutveckling.

Student läser på en surfplatta

Nyligen beviljades projektet ”En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort” forskningsmedel på 5,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Och i går kom nyheten att Vinnova beviljat anslag till projektet Elastiska hem.

Det är två olika projekt som var och en bidrar till forskningsfältet på sitt sätt. Och anslagen visar att Reinvent börjar bli den hub inom modern stadsutveckling som de strävar efter att vara.

– Anslagen visar att vi, i ett tidigt stadium, har lyckats formulera frågor som berör många människors liv i Storstockholm. Jag har vid flera tillfällen hört aktörer i samhället säga att vi sätter ord på deras tankar. Det är en indikation på att vår forskning ligger i framkant i de konkreta utmaningar som samhället står inför, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi och som leder arbetet på Reinvent.

Framtidens boende

Inom ramarna för projektet Elastiska hem ska en lång rad samhällsaktörer tillsammans ta fram en ny tjänst för framtidens boende. En boendeform som kombinerar digitalisering och ny teknik. Det handlar om delade bostäder där man hyr utrymme efter tid och behov. Allt för att skapa en mer effektiv användning av ytor i bostäder och minskad resursförbrukning.

Anslaget från Vinnova är på ungefär 20 miljoner kronor, men det är också ett omfattande projekt. 21 aktörer är med och delar på kakan. Bland andra ingår Stena Fastigheter, Telge Bostäder och KTH i samarbetet. Projektägare är Kod Arkitekter. Att Reinvent bjudits in för att vara en del av projektet visar att centrumbildningen är attraktiv som samarbetspartner gällande frågor som rör stadsutveckling. En part man gärna vill ha med ombord. Vilket bådar gott inför framtida ansökningar tror Apostolis Papakostas. Tillsammans med Paul Fuerher och Sara Ferlander representerar de Reinvent och Södertörns högskola. Projektet ska pågå i två år.

Ge unga kvinnor en röst

Sara Ferlander är också en av fyra forskare som ligger bakom projekt ”En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort” som fått pengar från Vetenskapsrådet. Tillsammans med kollegorna Alazar Ejigu, disputerad stadsarkitekt från konsultföretaget WSP som är partner i Reinvent, samt sociologerna Tanya Jukkala och Lena Sohl ska de under fyra år studera unga kvinnors liv i marginaliserade områden.

Vetskapen om att unga kvinnor sällan hörs när nya stadsdelar ska planeras är inte ny. Deras liv och förutsättningar tas sällan med i beräkningarna på samma sätt som andra gruppers. Behovet av forskning på ämnet är därför stort och projektet kompletterar Reinvents övriga forskningsprojekt säger Apostolis Papakostas. Tanken är att studera och använda unga kvinnors erfarenheter för att förstå hur staden kan bli lika mycket deras som andra gruppers.

– Vi blev väldigt glada över nyheten. En ansökan är ett teamwork men många fler är inblandade och engagerade, med kommentarer och idéer. Det bekräftar att vi jobbar på rätt sätt, säger Apostolis Papakostas.

Projektet ska pågå under fyra år och arbetet inleds under 2019.

Samtliga deltagare i projektet Elastiska hem är: Usify, Karios Future, Bio Bo, KTH Arkitektur, Green Leap, KTH, Reinvent, Kollektivhus Nu, Ebab, Ericsson, BoKlok Housing, Stena Fastigheter, Telge Bostäder, Boverket, Bo Tillsammans, Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Igeia Health Labs, Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm stad, Trygg Hansa och Vitec

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-16