Dela

Facebook Mail Twitter

Från söder till öster längs en digital sidenväg

Digitala verktyg och plattformar är på väg att bli en del av vardagen även i de kinesiska skolorna. Nu har forskare från Södertörns högskola inlett ett nytt samarbete med Jiangsu Second Normal University i Nanjing.

Student läser på en surfplatta

Nyligen var en grupp forskare från Södertörns högskola på besök i Nanjing. De hade bjudits in av det kinesiska universitetet Jiangsu Second Normal University och regionens lokala politiker för att ta nästa steg i ett nytt samarbete kring digitala läromedel och plattformar.

– Universitetet vill ha hjälp med att bygga upp en workstation, en plattform för forskning och utveckling av digitala läromedel och för lärarutbildningen. Tonvikten ligger på förskola, grundskola och fortbildning, säger Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbyta kunskap och erfarenheter

Den tekniska utvecklingen i Kina har tagit enormt stora steg senaste åren. Däremot har tekniken inte riktigt flyttat in i klassrummen än. Och de tycker sig inte heller ha tillräckligt med kunskap kring hur de nya verktygen kan användas i undervisningen. Eller hur digitala läromedel påverkar utbildningen av nya lärare. Och det är här Södertörnforskarna ska bidra med sina erfarenheter och expertis.

– Det handlar till exempel om etiska frågor kring användning av artificiell intelligens i undervisning. Det kan handla om inlärning. Men också om hur man ska förhålla sig till privata aktörer, så som vi i Sverige har Google och Apple, säger Göran Bolin.

Den kinesiska skolan så inför liknande utmaningar och problem som den svenska skolan gällande ny teknik. Privata aktörer erbjuder lösningar, men det betyder att skolorna delar med sig av stora mängder data. Information de gärna vill ha full kontroll över själva. Det finns också tankar kring hur digitala verktyg påverkar hur eleverna lär sig nya saker eller hur de skriver för hand.

Skillnader i forskningsklimat

Den svenska regeringen uppmuntrar samarbeten mellan svenska och kinesiska lärosäten. I höstas presenterade regeringskansliet en utredning om hur samarbetet mellan Sverige och Kina kan stärkas inom forskning och innovation. Den visade att forskningen inom samhällsvetenskap och humaniora i Kina i vissa delar blivit allt mer ideologiskt präglad de senaste åren.

– Det har tidigare varit svårt att samarbeta när det rör områden som demokrati och statsvetenskap. men vi har varit helt öppna med vad vi gör. Det är ingen hemlighet att vi på Södertörns högskola håller på med kritisk teori och inte i första hand utveckling eller utvärdering av olika medier. Vår fördel är att detta med undervisningsteknologier inte är en kontroversiell fråga, inte för universitetet och inte för oss, säger Ingrid Forsler, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och med en bakgrund som lärare.

De svenska forskarna besök i Nanjing väckte stort intresse i olika nyhetsmedier, både lokalt och nationellt.
– Vi var själva förvånade över uppmärksamheten. Det är lite svårt att säga varför medieintresset var så stort. Men det har väl att göra med att vi stack ut en smula från den annars rätt homogena kinesiska miljön, säger Göran Bolin.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-05