Dela

Facebook Mail Twitter

Unik kursbok i socialt arbete definierar storstadsperspektivet

Hittills har det saknats en tydlig definition av vad det egentligen innebär att ha ett storstadsperspektiv inom socialt arbete.
Med boken Socialt arbete i storstaden – villkor och praktik vill Minoo Alinia och Welat Songur ändra på det.

Student läser på en surfplatta

Socialt arbete är såväl teori som empiri, och det är därifrån antologin Socialt arbete i storstaden tar sitt avstamp. En bok som försöker definiera och diskutera storstadsperspektivet både teoretiskt och empiriskt. För att ta sig an problem kring segreration, fattigdom och sociala klyftor krävs tydliga defitioner av de begrepp och perspektiv som forskningen och utbildningarna utgår ifrån.

– Det är viktigt att ha en klar uppfattning om begreppet storstadsperspektivet för att kunna förstå och förklara verkligheten för socialt arbete som den ser ut. Socialt arbete kan inte vara samma sociala arbete det var för 20, 30 år sedan. Även om samhällsuppdraget är det samma så måste socialt arbete definiera sig och sitt uppdrag på nytt, säger Minoo Alinia, lektor i socialt arbete och en av bokens redaktörer.

Socialt arbete har förändrats i takt med att samhället utvecklats. Inte minst har globaliseringen påverkat med frågor som rör migration och mångfald. Sociala klyftor, fattigdom, ensamhet och segregration är problem som finns i hela samhället men som blir extra tydliga i storstäderna.

– De blir mer intensiva, och de går både geografiskt och problemfrågemässigt in i varandra. Oavsett vilken stadsdel man bor i korsar människors vägar varandras, säger Welat Songur, lektor i socialt arbete och medredaktör.

Storstadsperspektivet är ett av profilområdena för socionomutbildningen på Södertörns högskola. Det har skrivits mycket om storstadsperspektivet inom sociologin, men inte inom socialt arbete. Att just forskare härifrån då skulle ta sig an uppgiften föll sig naturligt, dels på grund av högskolans profil men också för att det är frågor som berör vardagen hos många av dem som jobbar med socialt arbete. Frågor som rör mångfald, etniska relationer har en central roll och är relevanta för högskolan.

Boken vänder sig till studenter och praktiker och behandlar i sina tio kapitel frågor som rör hemtjänsten, barnperspektivet i socialt arbete, nyanlända och sociala relationers betydelse för utbildning. Boken är menar Welat Songur och Minoo Alinia unik i sitt slag. Men de ser den inte som en slutstation utan ett startskott för en fortsatt diskussion.

– Vad vi vet finns ingen sådan här bok tidigare. Vi hoppas att några kritiska forskare säger: ”det håller vi inte med om”. Det vore bra om någon ville kritiskt granska oss, säger Welat Songur.

27 februari bjuder Socialt arbete vid Södertörns högskola in till bokrelease där antologin kommer att presenteras. För den som är intresserad är besökare varmt välkomna, anmälan är obligatorisk Länk till annan webbplats..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-28