Dela

Facebook Mail Twitter

Normer och föräldrar – därför minskar ungdomars drickande

Vänner, föräldrar och skola. De är viktiga anledningarna till att ungdomar i dag dricker allt mindre alkohol, visar studier från Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Att i smyg öppna en öl i parken på Valborg har säkerligen lockat en och annan 15-åring. Men allt färre tycks falla för frestelsen. Intresset för alkohol bland ungdomar har minskat dramatiskt under 2000-talet. Både i Sverige och utomlands. Förklaringarna till denna nedåtgående trend har varit många. Men som så ofta finns inte bara ett svar.

Ett tydligt mönster bland Stockholms 15-åringar är att skolmiljön utgör en gemensam faktor för ungdomars alkoholkonsumtion, visar forskning från Södertörns högskola. I en nyligen publicerad artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framkommer att alkoholkonsumtionen i gruppen minskade med nästan 45 procent mellan 2010 och 2016.

– Framför allt ser vi att föräldrarnas allt mer restriktiva hållning till alkohol påverkar. Föräldrar i Sverige är också mer restriktiva jämfört med föräldrar i andra länder. Vi kan inte se att i skolor med högre andel invandrare, att det skulle förklara minskningen. Oavsett var man är född så är elever mer restriktiva i dag, säger Per Carlsson, professor i socialt arbete.

Socioekonomiska förklaringar, föräldrars etniska bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå. Eller kort och gott samhället i stort. Vanliga förekommande förklaringsmodeller som används för att förstå den nedåtgående trenden. Inga som på egen hand räcker för att förklara varför ungdomar dricker mindre nu än tidigare. Istället är det specifika normer, attityder och beteenden som påverkar ungdomars dryckesvanor.

– Det finns inga tydliga kopplingar mellan till exempel klass och konsumtion. Däremot finns det tydligare kopplingar mellan konsekvenserna av alkoholkonsumtion ur ett klassperspektiv. Det är någonting vi ska studera närmare i kommande projekt, säger Per Carlson.

Allra viktigast för en 15-årings inställning till alkohol är alltså vad familj, vänner och klasskamrater tycker. Har ungdomarna föräldrar som bjuder på alkohol är sannolikheten att hen själv konsumerar öl, cider, vin eller sprit högre än om föräldrarna stänger barskåpet för barnen. Även när skolornas egna insatser och utveckling för att minska drickandet tas ur ekvationen ser man hur betydande vänner och familjens inflytande är, och hur central skolmiljön ser ut att vara.

Då och då dyker det i diskussionerna att ungdomar tar droger istället för att dricka alkohol. Och visst, det finns tendenser till en liten uppgång säger Per Carlson.

– Men den ökningen står inte alls i paritet till minskningen av alkohol. Droger är dessutom kopplade till alkohol på ett annat sätt. De som dricker mer, knarkar mer, säger han.

Lärdomarna från studien ger stöd för att ett förebyggande arbete i skolan, där föräldrarna involveras kan ge positiv effekt. Något som också ligger i linje med vad andra vetenskapliga studier utomlands visat.

Ta del av hela artikeln via Sage journals: Declining alcohol consumption among adolescents and schools in Stockholm, 2010–2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-07