Dela

Facebook Mail Twitter

Elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna

Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar? Det har forskare i nio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport. Den visar bland annat att mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm aldrig hade demonstrerat tidigare.

Klimatstrejk på Sergels torg

Den 15 mars i år organiserades Global Strike for Future – vad som tycks vara historiens hittills största globalt koordinerade ungdomsprotest, med närmare 2000 manifestationer i nästan 100 länder världen över.

Protester i nio olika europeiska länder undersöktes

För att undersöka vilka som deltar i dessa protester och vad de anser i klimatfrågan genomförde forskare i nio europeiska länder en samordnad enkätutdelning till deltagare i klimatprotester den 15 mars. I Sverige genomfördes undersökningar i Stockholm och Malmö. Utanför Sverige genomfördes undersökningar i Tyskland, Belgien, Italien, Schweiz, Polen och Österrike. Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola är en av forskarna bakom rapporten.

- Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor, men samtidigt har den tidigare inte lett till så omfattande kontinuerliga protestaktiviteter, utöver några massdemonstrationer i samband med FN:s klimattoppmöten, säger Magnus Wennerhag. Därför är det intressant att se att Greta Thunbergs klimatstrejk fått en sådan global spridning, och att det varit många unga människor som engagerat sig i denna fråga.

- Även i andra europeiska länder har klimatstrejkerna fått stor uppmärksamhet, och vi ville därför undersöka denna nya typ av aktivism under en manifestation som skedde samma dag för att få reda på vilka grupper som främst demonstrerar, vilka tidigare politiska erfarenheter de har och hur de vill lösa klimatfrågan, fortsätter Magnus.

Nu presenteras några preliminära resultat från den enkätundersökning Pdf, 1.5 MB. som genomfördes i Stockholm – som jämförs med undersökningarna i Malmö och andra europeiska länder.

Övervägande del kvinnor bland klimatstrejkarna

Resultaten visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar.

- Att just klimatstrejkerna mobiliserar så många kvinnor, och så många unga kvinnor, beror säkerligen också på att de är så förknippade med Greta Thunberg. Man ska inte underskatta betydelsen av förebilder man kan identifiera sig med för dem som engagerar sig politiskt, menar Magnus.

Ett genuint engagemang bakom protesterna

Mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm hade aldrig demonstrerat tidigare.

- Detta visar att dessa nya protester når ut till ungdomar som aldrig tidigare har engagerat sig politiskt, vilket är intressant. Det verkar också som om strejkerna verkligen bottnar i ett genuint engagemang, eftersom de samtidigt på egen hand försöker agera för att minska miljöproblemen - exempelvis genom att förändra sin kosthållning eller konsumera mindre, konstaterar Magnus Wennerhag.

I rapporten finns även data för utbildningsnivå, organisationsmedlemskap, informationskanaler, partisympatier och klimatstrejkarnas syn på hur klimatförändringarna bör stoppas.

- Denna undersökning bör ses som ett pilotprojekt, som vi genomförde helt utan extern finansiering. Studerar man politiska protester får man vara beredd på att rycka ut med kort varsel, när en fråga plötsligt blir högaktuell och får många att engagera sig. Men vi vill naturligtvis fortsätta att studera denna nya form av ungdomsprotester, för att se hur de utvecklas över tid. Kommer klimatstrejkerna att ersättas av andra former av klimatengagemang, och i vilken utsträckning kommer de som aldrig tidigare engagerat sig att fortsätta?

(I en tidigare version redovisades en felaktig siffra. Antalet deltagande länder i studien ska vara nio och inte tio som tidigare nämnts. Felet är nu åtgärdat.)

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-07