Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola inleder samarbete med Norstedts förlag

I en ny satsning ska forskare på Södertörns högskola få en unik möjlighet att nå ut till allmänheten med sin forskning. Förhoppningen är att en författarskola för akademiker ska leda till att flera böcker baserade på forskarnas projekt ska ges ut på Norstedts förlag.

Student läser på en surfplatta

Simon Sorgenfrei och Lars Molin.

På Norstedts har man under en längre tid märkt av hur allt färre akademiker vänder sig till förlaget med bokidéer. Det är ett problem både för förlagen, för forskarna och för den läsande allmänheten, menar initiativtagarna till det nya samarbetet mellan Södertörns högskola och Norstedts förlag. Nu drar de igång en kurs i sakprosaförfattande som ska hjälpa högskolans forskare att nå ut till fler.

– Det blir svårare för en intresserad allmänhet både att hitta och ta till sig forskningslitteratur. Och väldigt många forskare på Södertörns högskola skriver ju både intressant och väldigt samhällsrelevant forskning som är viktig att nå ut med till en bredare läsekrets, säger Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och en av initiativtagarna till samarbetet.

– Tidigare kanske det var mer självklart att man vände sig till förlagen och gav ut sina böcker, men det verkar som att den klyftan har växt. Så en tanke med det här projektet att överbrygga den där klyftan och för oss att visa för forskare att vi finns och är intresserade, säger Lars Molin som är redaktör på Norstedts förlag och projektets andra initiativtagare.

Samarbetet kommer gå till så att forskare från Södertörns högskola får skicka in bokidéer baserade på deras forskning till Norstedts förlag. Där kommer redaktörer och förläggare att välja ut de bästa förslagen och de utvalda forskarna kommer sedan att få arbeta i en sorts författarskola för akademiker under ett års tid. Projektet ska sedan förhoppningsvis resultera i monografier utgivna på Norstedts förlag.

– Jag tror det behövs nytänkande och för oss är det här det. Vi kan inte bara sitta och vänta på att intressanta grejer ska komma till oss utan vi måste ut och visa att vi vill ha dem och vi vill vara en del av det, säger Lars Molin.

Kursen ska ledas av författaren och historikern Henrik Berggren och kommer att innehålla både öppna föreläsningar av verksamma, framstående sakprosaförfattare och workshops för de utvalda forskarna.

– Jag tror att både vi som medverkar från Norstedts och forskarna från Södertörn kommer lära sig massor under de här träffarna och att det är forumet som vi skapar kommer bli en väldigt spännande mötesplats, säger Lars Molin.

– Det är viktigt att hitta en ”common ground” som både forskare och förläggare kan vara bekväma med, Säger Simon Sorgenfrei. Målet är att hitta former för en kommersiellt gångbar akademisk litteratur för dagens bokmarknad.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22