Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnsstudent får pris för bästa studentuppsats inom samisk forskning

Masterstudenten Johan Kihlert fick motta ett stipendium från forskningscentret Vaartoe för sin uppsats inom samisk forskning, ett område som var helt nytt för honom när han började skriva.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag har fått upp ögonen för samiska frågor, säger han.

Student läser på en surfplatta

Varje år delar Vaartoe, som är ett centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, ut stipendier till två studenter som skrivit uppsatser med samisk tematik. I år var Johan Kihlert, som läser masterprogrammet i idéhistoria vid Södertörns högskola, en av mottagarna. Det var efter en kurs om postkolonial teori som tanken på att skriva sin kandidatuppsats om samer väcktes.

– Det är en rätt naturlig reflex att tänka på vad som finns nära mig, och då tänkte jag på samer. När man börjar luska lite så kommer det upp rätt mycket obekväma saker. Och med mina teoretiska förkunskaper så det kändes som en bra match, säger han.

Uppsatsen är en analys av boken "Dat läh mijen situd" av den samiska aktivisten Karin Stenberg. Boken är en antikolonial text som lägger fram historieskrivningen mellan Sverige och samerna över lång tid och redogör för hur Stenberg tycker att vi ska gå framåt med de problem som finns.

– Jag hade läst mycket om postkolonial teori kring svarta amerikaners situation historiskt och kom fram till att det finns många likheter. Så den här uppsatsen är i slutändan någon sorts bidrag till en global berättelse om kolonisation och att det också har hänt inom svenska nationsgränser.

I motiveringen till priset står det att Johan Kihlert ”genom sitt arbete har bidragit till en ökad förståelse för hur samiska aktörer och texter interagerat med koloniala maktstrukturer” och att han ”lyckats balansera intellektuell kreativitet med rigid forskningsmetodik och på ett berömligt sätt uppfyllt målen för examen.”

I början av mars fick Johan Kihlert åka upp till Umeå för att motta priset under en ceremoni.

– När jag hade skrivit uppsatsen var jag lite osäker och såg saker som hade kunnat bli bättre. Så det var väldigt härligt att få bekräftelse på att den var bra. Det var superhäftigt att uppsatsen kändes så uppskattad, säger han.

När det nu börjar bli dags att fundera över vad han ska skriva sin masteruppsats om är Johan Kihlert inne på att även denna ska ha samiskt tema.

– Jag har fått upp ögonen för samiska frågor och det känns som det finns mycket att fortsätta på. Jag har fått en väldigt specifik kunskap nu, men är inte så insatt i vad som händer idag. Så det vore kul att göra något lite mer nutida och koppla ihop det hela. Det här är angeläget för alla svenskar, det handlar inte bara om något däruppe i norr utan det är en del av en ekonomisk apparat som vi har profiterat av.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-28