Dela

Facebook Mail Twitter

Toppbetyg för litteraturvetenskapens forskarutbildning

När Universitetskanslersämbetet, UKÄ, nyligen genomförde en utvärdering av forskarutbildningar inom litteraturvetenskap fick Södertörns högskola den samlade bedömningen hög kvalité.

Student läser på en surfplatta

Forskning i litteraturvetenskap är väl förankrad på Södertörns högskola. Men det var först hösten 2017 som ämnet fick sin egen forskarutbildning. Första kullen egna doktorander är just nu mitt uppe i sina studier och sysselsatta med avhandlingsarbetet. Avdelningsföreståndare Mattias Pirholt är glad över UKÄ:s bedömning, men inte förvånad. De hade gjort sin läxa innan starten.

– Utvärderingen gav oss ett kvitto på att vi tänkt och gjort rätt. Egentligen är godkännandet inte förvånande, för ämnet har jobbat länge med förberedelserna och vi har samarbetat nära med ämnen som haft forskarutbildningen längre än oss, säger han.

Mångvetenskapliga forskarmiljöer är en av Södertörns högskolas många styrkor. Det samma gäller för litteraturvetenskapen och forskarutbildningen ingår tillsammans med den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap i området Kritisk kulturteori. Många doktorander är också antagna via forskarskolan BEEGS, där ämnet för studierna på något sätt berör Östersjö- och Östeuroparegionen.

– Våra doktorander befinner sig från första början i en interdisciplinär och internationell miljö som har en tydlig teoretisk förankring i samtidiga kritiska teorier. Våra doktorander intresserar sig bland annat för moderna teoribildningar som animal studies, crip theory och nymaterialism. Samtidigt är kollegiet tydligt förankrat i litteraturhistorien och flera ägnar sin forskning åt 1700- och 1800-talslitteratur. Så vi försöker få våra doktorander och studenter att tänka kring litteraturhistoria teoretiskt och kring teori historiskt, säger Mattias Pirholt.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Lärande Läs mer om: Språk

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-02-22